Čtvrtek 1. prosinec 2022
Svátek má Iva

Ústí nad Labem - Na programu jednání Bezpečnostní rady Ústeckého kraje byly v minulých dnech mezi jinými body také aktuální informace ke stavu skládky CELIO.

Skládka CELIO na Mostecku musí doplnit plán likvidace nebezpečných styrenů. Požaduje to Česká inspekce životního prostředí, která objevila na skládce tyto nebezpečné látky vloni. Krajský úřad Ústeckého kraje očekává doplnění dokumentace od provozovatele skládky do konce října. Inspekce nesouhlasí s trvalým odstraněním sudů s obsahem polotekutých nebo polotuhých styrenových smol ve vybudovaných kójích. Požaduje jejich samostatné uložení tak, aby mohly být po nalezení jiného řešení opětovně vyjmuty, zpracovány a odstraněny.

„Bezpečnostní rada Ústeckého kraje vzala předložené informace o skládce CELIO na vědomí, ale vyjádřila znepokojení nad vývojem a řešením situace. Bohužel, jako kraj k tomu máme výrazně omezené kompetence dané zákonem. Budeme se však nadále snažit o to, aby byly extrémně nebezpečné odpady na skládce CELIO co nejdříve zlikvidovány,“ shrnul postoj bezpečnostní rady hejtman Jan Schiller.

Česká inspekce životního prostředí provedla 27. července 2021 neohlášenou kontrolu skládky CELIO zaměřenou na provoz skládky nebezpečných odpadů. V aktivním tělese skládky byly nalezeny sudy se stopami úniku tmavě zbarvených viskózních kapalin. Z výsledků kontroly lze usuzovat, že provozovatel sudy umisťoval v několika řadách a zároveň vrstvách na sobě. V odebraných vzorcích byla potvrzena vysoká koncentrace styrenu.

Styren je látkou, jehož škodlivost a nebezpečnost spočívá mimo jiné v jeho vysoké hořlavosti. Uložení ještě dalších hořlavých tekutých odpadů (tolueny, rozpouštědla apod.) do tělesa skládky odpadů představuje vysoké riziko vzniku požáru. Velkým nebezpečím je potom vysoká pravděpodobnost exploze uzavřených nádob s obsahem styrenu, pokud by vlivem požáru došlo k jejich zahřátí.

Bezpečnostní radě Ústeckého kraje předsedá hejtman Jan Schiller a schází se v pravidelných intervalech, zpravidla čtyřikrát za rok. Zastoupeny jsou v ní především vedoucí představitelé složek krajského integrovaného záchranného systému.

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | e-lounsko.cz | Linelab.cz TOPlist