Vodní tvrz v Hlubanech u Podbořan. Zdroj: město Podbořany / Foto: Laurencia Helásková
Výlety

Podbořany - Na jihozápadním okraji místní části Hlubany se nachází gotická tvrz. Postavena byla asi ve 2. polovině 14. století rytířem Buškem z Hluban nebo jeho synem Jindřichem. Tvořila ji obytná jednopatrová věž, postavená na ostrůvku obklopeném vodním příkopem. Od začátku června je každé úterý otevřena pro veřejnost.

Zhlédnout zde mohou návštěvníci stálou expozici  „Kaolín na Podbořansku“. Otevírací doba je stanovena vždy v úterý od 10 do 15 hod.  V ostatní dny lze navštívit Tvrz po telefonické dohodě na tel. 773 979 972. Vstupné je pouze 30 korun.

O tvrzi

Po obvodu příkopu probíhala hradební zeď. Do tvrze se přicházelo po dřevěném mostě, zbořeném v 19.století. Tvrz byla správním centrem malého panství, kam kromě vesnice s hostincem patřil poplužní dvůr, ovčín, mlýn, několik rybníků a rozsáhlé pozemky včetně lesů. Za husitských válek na tvrzi sídlil straník císaře Zikmunda Jeřich z Kladna. Z toho důvodu někdy před rokem 1433 hlubanskou tvrz oblehla a dobyla městská hotovost ze Žatce. Tvrz, v jejíž době se vystřídalo několik šlechtických rodů, sloužila jako rezidenční sídlo majitelů do poloviny 17. století. Po připojení k panství Krásný Dvůr v roce 1649 zde bydleli vrchnostenští úředníci, pak se používala jako sýpka, až byla nakonec opuštěna a začala chátrat.

Tato středověká tvrz je ze tří světových stran obklopena vodním příkopem o šířce cca 12 m. Ze severní strany objektu se vodní příkop nenachází, neboť byl zřejmě zasypán. Tvrz má obdélníkový tvar o vnějším rozměru 10 x 13,5 m. Výška kamenného zdiva, o šířce cca 1,96 m, je 7 m nad povrchem terénu a rozměr interiéru činí 6 x 9,66 m. Vnější hrubá omítka dosáhla již značné zvětralosti.

Na severní straně objektu je na omítce zřejmá původní přístavba se sedlovou střechou, kde se nachází vchod do suterénu. Nyní zde zůstal nepravidelný tvar vstupního otvoru a pod ním je dřevěnými trámy zajištěn vchod do podsklepené části, který je z poloviny opatřen ocelovou mříží. Nad tímto vchodem se nachází částečně narušený segmentový okenní otvor, který nemá výplň.

Na východní straně objektu je v ose této boční stěny obdélníkový vchod s kamennou klenbou, bez výplně a bez vnějších úprav. V současné době je zde provedena cihelná přizdívka špalety s ocelovou mříží. Nadpraží čtvercového okenního otvoru v 1.patře je nahrazeno překladem z válcovaného ocelového profilu. Tento okenní otvor v 1.patře je vyztužen cihelnou obezdívkou a novou klenbou a je bez výplně.

Na jižní straně objektu jsou nepravidelně rozmístěné tři okenní otvory. Spodní dva okenní otvory jsou obdélníkového tvaru s ocelovými mřížemi, přičemž jeden okenní otvor je z poloviny zazděn cihelným zdivem. Horní okenní segmentový otvor má značně narušené kamenné zdivo a je vyztužen dvěma masivními dřevěnými rámy, z nichž vnější rám není funkční. Tento otvor nemá výplň.

Na západní straně objektu jsou v ose této boční strany nad sebou dva okenní otvory. Spodní okenní otvor je opět dodatečně obezděn cihlami klasického formátu s ocelovou mříží. Horní okenní otvor je dozděn cihlami klasického formátu a nadpraží má tvar oválu.

Tvrz je z celé části podsklepená a vstup do suterénu byl již vyklizen od stavební suti a zeminy. V interiéru je přízemí, které je bez konstrukce podlahy a stropu. Původní strop nad přízemím byl trámový bez záklopu. Omítky jsou vápenné a značně poškozené. V 1.patře není konstrukce podlahy a stropu, omítky jsou vápenné, vlhké a poškozené. Obvodové zdivo je staticky neporušené, i když jsou zřetelné také trhliny na severní, jižní a západní straně objektu.

V roce 1997 bylo dokončeno provizorní zastřešení. Jedná se o pultovou střechu s krytinou z tvarovaného ocelového a pozinkovaného plechu, osazeného na dřevěných krokvích. Tyto krokve jsou uloženy na nástavbě obvodového zdiva z plných cihel klasického formátu a to v tloušťce 300 mm. V roce 1998 došlo k vyčištění vodního příkopu pro využití rybářským svazem.

U této nemovité kulturní památky byl také v roce 2000 proveden stavebně - historický průzkum Ing. arch. Petrem Chotěborem. V tomto roce byla také zpracována projektová dokumentace k územnímu řízení pro nové zastřešení a zastropení objektu, vybudování přístavku se sanitárním zařízením nad vstupem do suterénu, vybudování nového komína, osazení nových výplní do okenních otvorů a opravu omítek. Tyto stavební úpravy byly v harmonii se zájmy státní památkové péče.  V roce 2010 nechalo město Podbořany zchátralou budovu opravit. 

Expozice Kaolin na Podbořansku

Nová expozice se zaměřuje na nejvýznamnější místní surovinu - kaolin, který je na Podbořansku těžen nepřetržitě téměř 200 let!

Expozice "Kaolin na Podbořansku" představuje období těžby, úpravy a zpracování kaolinu od počátků po současnost formou textů, dobových fotografií, map, autentických předmětů a také 3D modelů. Malí návštěvníci si budou moci ze skutečné kaolinové hmoty sami vyrobit plaketu s hornickým znakem.

Expozice je umístěna v historických prostorách vodní tvrze v Hlubanech.

V budoucnosti bude tvrz s expozicí výchozím bodem naučné kaolinové stezky, kterou rovněž Město Podbořany plánuje.

REKLAMA
REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru