Použité injekční jehly a stříkačky mohou louňané odevzdat u strážníků nebo ve zdravotnických zařízeních
Foto zdroj: město Louny
Louny

Louny - Použité injekční stříkačky, jehly z inzulínových per diabetiků apod., které zůstaly po aplikaci léčiv, je možno odevzdat na stanovené shromažďovací místo pro nebezpečný zdravotnický odpad například ve zdravotnických zařízeních, kde byl lék předepsán. Tento druh odpadu také můžete odevzdat na služebně Městské policie v Lounech, kde jsou umístěny sběrné boxy.

Výše zmíněný odpad nelze odevzdat v lékárnách, protože ty nejsou povinny ani oprávněny tento druh odpadu od občanů odebírat. V lékárnách lze odevzdat pouze nevyužité léčivo, nikoli materiál, který zůstane po aplikaci léčiv.

Jak s injekčními stříkačkami, jehlami atd. po použití naložit, by měl pacienta informovat jeho lékař, který danou léčbu předepsal. Měl by také tento nebezpečný odpad případně převzít k likvidaci, protože vzniká v důsledku léčby pacienta a je třeba ho odstraňovat jako odpad nebezpečný, a to na náklady zdravotnického zařízení, v němž byla léčba pacientovi předepsána. Dané zdravotnické zařízení je považováno za původce odpadu dle zákona o odpadech a je povinno dodržovat všechna ustanovení daná tímto zákonem a jeho prováděcími předpisy.

REKLAMA
REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru