OBRAZEM: Jak se žije v Blažimi? Tichá obec s novou výstavbou, kde lidé neplatí za odpady
Blažim podporuje novou výstavbu rodinných domů. Foto: Oldřich Hájek
Zajímavosti

Blažim leží 12 km severovýchodně od Žatce. Koncem 80. let byla obec v úpadku, a to jak vzhledově, tak i v počtu obyvatel, kdy jich zde žilo jenom 124. Zhruba před 30 lety začal nový rozkvět obce.

Obec Blažim se v letošním roce dostala po velice dlouhé době na počet přes 300 obyvatel. Nárůst lidí byl pozvolný hlavně díky nové výstavbě, která probíhá od osamostatnění obce počátkem devadesátých let.

„V obci máme obchod, který provozuje COOP, má celotýdenní provoz, a se sortimentem, který nabízí, jsou občané spokojeni. Dále má obec ve vlastnictví budovu, kde dříve byla v provozu restaurace, ale pro nízkou rentabilnost došlo k uzavření, a dnes tyto prostory využíváme jako klub. Máme samostatně také kulturní dům, kde mimo společenských akcí, hrají naše družstva ve stolním tenisu okresní soutěž,“ uvedl starosta obce Blažil Oldřich Sodomka.

Do obce také zajíždí autobusová linka. Protože v Blažimi není škola ani školka, je to důležité hlavně pro školáky. Obcí nevede žádný hlavní silniční tah, takže je zde klid. Hlavně cyklisté v letních měsících tak vyhledávají k odpočinku lavičky kolem rybníka.

1611blazim2

Blažim je vyhledávaným místem cyklistů pro svůj klid. Foto: Oldřich Hájek

Na své si ale přijdou i turisté. „V obci máme čtyři památkové objekty, a na opravách nebo rekonstrukcích se u všech nějakým způsobem obec podílela, i když jen socha Jana Nepomuckého je ve vlastnictví obce. Kostel sv. Prokopa je ve vlastnictví církve. Sýpka a opěrná zeď má soukromé vlastníky,“ uvedl starosta. Navíc v budoucnu zde obec zamýšlí vybudovat biotopy, které by měly mít i naučný charakter.

1611blazim5

V obci je několik historických objektů. Foto: Oldřich Hájek

Místní mají na výběr spousty možností vyžití, a to ať organizovaných obcí nebo různými složkami. „Začnu fotbalovým hřištěm, zde hraje náš tým krajskou soutěž a v letošní roce klub založil tým elévů. Máme z rekonstruovaný kurt s umělou trávou, dětské hřiště, posilovnu, a na sportovní nebo kulturní akce využíváme kulturní dům a v neposlední řadě klub, který mohou občané využívat k soukromým akcím,“ vyjmenoval možnosti Oldřich Sodomka. Obec také každoročně pořádá i různé tradiční akce od společenských plesů a vítání občánků až po různé sportovní turnaje.

1611blazim4

Místní můžou využívat například tenisové kurty. Foto: Oldřich Hájek

Obyvatelé neplatí poplatky za odpady. Dlouhodobě se tříděním odpadů zabývá radnice, která se snaží vytvořit občanům takové podmínky, aby co nejvíce třídili. V obci se používá kontejnerový systém. Občané mají k dispozici pět kontejnerů na komunální odpad, které jsou rovnoměrně rozmístěny po obci, dále sedm „hnízd“ kontejnerů na papír, plast, sklo. Nechybí kontejner na oděvy, box na baterie, dva kontejnery na bio a v každém domě je kompostér.

V letošním roce radnice dokončila sběrné místo, kde je kontejner na použité domácí oleje, krytý kontejner na kartonový papír a kontejner na nerecyklovatelný komunální odpad. Do sběrného místa můžou občané obce odkládat pneumatiky, železo, objemný odpad, jako například nábytek aj., který zaměstnanci obce rozeberou a roztřídí. Lidé také můžou využívat bezúročné půjčky na opravy vnějšího stavu nemovitostí a na pořízení tepelných čerpadel. V Blažimi je skoro 70 % nemovitostí, které využívají tento systém vytápění.

1611blazim

Obec Blažim. Foto: Oldřich Hájek

V posledních letech obec podporovala novou výstavbu, zbudoval se chodník podél hlavního silničního tahu obcí. Dále byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení. Radnice ještě plánuje přestavbu bývalé školy na školku, vyčištění rybníků, zateplení obecního úřadu, instalace fotovoltaických panelů na šesti bytových domech, které jsou ve vlastnictví obce. V neposlední řadě také výsadbu zeleně a vytvoření dvou biotopů. V počátku je také posouzení možnosti položení optického kabelu.

Zhruba 5 kilometrů vzdušnou čarou od Blažimi stojí Elektrárna Počerady. Na blízkost elektrárny si prý místní zvykli. „Starousedlíci většinou určitě, a nově příchozí věděli, do čeho jdou. Říkám, že s elektrárnou žijeme v takové „symbióze“, něco je za něco. Bez peněz, které jsme za ukládání popílku dříve dostávali, bychom nebyli tam, kde jsme. Obec má ČOV, kanalizaci, veškeré inženýrské sítě v zemi, opravené komunikace, svoji kabelovou televizi, wifi síť na internet, opravil se bytový fond, který čítá šest bytovek, a nově vybudované čtyři dvojdomky.

S podporou elektrárny jsme provedli rekonstrukci fotbalového hřiště a multifunkčního kurtu. Hlavně starousedlíci mohou potvrdit, že se vliv elektrárny na životní prostředí v obci díky tvrdým opatřením rapidně zlepšil. Co se týká pracovních příležitostí, není elektrárna již tak důležitá, protože se v blízkosti obce nacházejí dvě průmyslové zóny Triangle a Joseph,“ popsal Sodomka.

Protože obec investovala a stále investuje do vybavenosti a celkového vzhledu obce, je zájem o bydlení nebo výstavbu, podle radnice, velký. „Možnosti nové výstavby budou pomalu končit, protože chceme dodržet výstavbu jen v současném intravilánu obce, aby Blažim zůstala „vesnicí“,“ dodal starosta.

REKLAMA
REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru