Rozlučte se s Delhi! Z Ústeckého kraje odejde poslední slon chovaný v zoo
Návštěva kolegů z EHEES v Zoo Ústí nad Labem. Foto: Henk van Bommel
Zajímavosti

Ústecký kraj - V průběhu letošního roku proběhne transport slonice Delhi z ústecké zoologické zahrady do Elephant Haven - European Elephant Sanctuary ve Francii. V současné zoo nemůže Delhi již žít nadále sama. Sloni jsou společenská zvířata.

V minulém týdnu navštívili Zoo Ústí nad Labem Tony Verhulst a Sofie Goetghebeur z Elephant Haven - European Elephant Sanctuary v jihozápadní Francii (dále EHEES). Toto chovatelské zařízení se specializuje na chov sloních samic, které z objektivních zdravotních, genetických či sociálních důvodů nemohou být zařazeny do reprodukce a chovu v rámci evropského ex-situ programu. EHEES disponuje rozlehlými pastvinami o rozloze 28 hektarů, což je srovnatelné s celkovou rozlohou Zoo Ústí nad Labem. Žádné jiné evropské chovné zařízení aktuálně nenabízí takový prostorový komfort a flexibilitu.

„Kolegové u nás strávili dva dny, během kterých proběhla klíčová jednání s vedením zoo o možnosti umístění Delhi do EHEES. Zároveň se snažili blíže poznat charakterové vlastnosti naší slonice. Delhi je vhodnou adeptkou pro připojení k 54leté slonici Gandhi v EHEES, a přesun tak nabral konkrétní obrysy. Věříme, že Delhi s Gandhi vytvoří harmonickou dvojici,“ přiblížila hlavní zooložka Petra Padalíková.

Delhi je po úhynu slonice Kaly v roce 2018 jediným chovaným slonem v Zoo Ústí nad Labem. Vedení zoo, chovatelé i zástupci města si uvědomují, že sloni jsou sociálně žijící zvířata a další držení Delhi samostatně bez reálné vyhlídky na spojení s jinou slonicí je nemorální a neobhajitelné. „Přebudování stávajícího pavilonu tak, aby splňoval moderní trendy chovu slonů, je technicky v podstatě nemožné a z dlouhodobého pohledu neperspektivní. Z tohoto důvodu jsme po pečlivém zvážení všech aspektů a po konzultacích s odborníky v ČR i v zahraničí myšlenku přestavby zavrhli. Zároveň nás velmi těší, že se po dlouhých třech letech podařilo najít vhodné zařízení pro naši slonici,“ upřesňuje ředitelka Pšenková.

V budoucnu by měl stávající pavilon s přilehlými výběhy patřit orangutanům bornejským a dalším ohroženým druhům asijské fauny. „Jsem přesvědčena o tom, že se nám podaří vybudovat nadčasovou a chovatelsky funkční expozici, která bude chloubou Zoo Ústí nad Labem a příkladem pro další chovatelská zařízení,“ uzavírá dr. Pšenková.

Sloni patří mezi návštěvnicky nejatraktivnější druhy zvířat, proto se odchodem Delhi zoo chovu slonů nevzdává. Jejich návrat do Zoo Ústí nad Labem je však v blízké či vzdálenější budoucnosti vázán na rozšíření areálu na rozlehlé louky Mariánského vrchu a vybudování pavilonu, který bude vyhovovat jejich nárokům. Projekt „Sloních plání“ bude zahrnut do nově aktualizovaného generelu zoo.

 

REKLAMA
REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru