Čtvrtek 9. prosinec 2021
Svátek má Vratislav

Politické uskupení ZaRegion, které jde do voleb do krajského zastupitelstva Ústeckého kraje s číslem 75, sdružuje ve svých řadách především starosty měst a obcí, některé z nich zvolené lidmi již několikáté volební období. Velmi dobře znají problematiku kraje a problémy občanů, s nimiž se dostávají do každodenního styku. Dobře vědí, co lidé potřebují a co jim chybí.

Proto se chce ZaRegion po krajských volbách zaměřit na podporu rozvoje měst a obcí kraje s důrazem i na pomoc malým obcím, kde je situace nejsložitější. „To, že nás lidé v krajských volbách podpoří a my získáme své místo ve vedení kraje či v krajském zastupitelstvu, pro nás neznamená, že skončíme se svoji prací na městech či obcích. Právě tam totiž jsme občanům nejblíže a právě tam získáváme pro svoji práci důležité podněty,“ uvádí lídr kandidátky Ing. František Padělek, generálporučík letectva ve výslužbě, někdejší velitel vzdušných sil Armády České republiky a v současnosti úspěšný starosta Roudnice nad Labem.

„Vedení Ústeckého kraje a pracovníci krajského úřadu musí lépe spolupracovat s vedením měst a obcí při řešení všech jejich zásadních problémů, reagovat i na předpokládané snížení rozpočtovaných finančních prostředků státu a aktivně podporovat investiční záměry mající přímý vliv na zaměstnanost a chod měst a obcí,“ doplnil František Padělek.

0309zaregionlogo

Sdružení kandidátů politické strany Zaregion předstupuje před voliče Ústeckého kraje s volebním programem, jenž reaguje na zásadní, aktuální problémy Ústeckého kraje, včetně problémů které odkryla nedávná pandemie Covid 19. „Za jeden z hlavních úkolů považujeme nutnost dosáhnout co nejlepší připravenosti celého kraje na podobné, krizové situace, které v blízké budoucnosti mohou znovu nastat. Chceme se soustředit na nezbytné zajištění především zdraví a bezpečnosti našich občanů, minimalizovat následné negativní dopady pandemie zejména pak narůstající nezaměstnanost, zastavit odliv zahraničních dělníků z firem kraje, udržet v chodu malé a střední podniky a živnostníky. Podporujeme rovněž i naše občany- tzv. pendlery, kteří pracují za hranicemi naší země a jsou významným zdrojem příjmů tisíců občanů našeho kraje a jejich rodin. V otázce udržení zaměstnanosti v Ústeckém kraji budeme aktivně podporovat české i zahraniční investory – zájemce o vstup do vytvořených průmyslových zón. V centru naší pozornosti bude i zkvalitnění a rozšíření technického vzdělávání naší mládeže, a to počínaje základními školami, tak i středními školami a odbornými učilišti, jichž je kraj zřizovatelem. Stejně však budeme na území kraje podporovat i střední a vysoké soukromé školy. V kvalitním vzdělání naší mládeže vidíme budoucnost Ústeckého kraje. Samozřejmostí je pro nás podpora rozvoje krajské infrastruktury, zdravotnictví a dopravy, včetně lodní dopravy na řece Labe. Důraz budeme klást i na rekultivaci oblastí postižených dřívější těžbou uhlí, když Ústecký kraj se do budoucna musí stát krajem jezer. Řada našich kandidátů jsou starostové a starostky měst a obcí Ústeckého kraje a proto dobře známe situaci v celém kraji. Ve vedení Ústeckého kraje proto chceme po krajských volbách sehrát i podstatně významnější roli než tomu bylo doposud právě v podpoře rozvoje měst a obcí kraje, s důrazem i na pomoc malým obcím, kde je situace nejsložitější. Pracovníci krajského úřadu musí lépe spolupracovat s vedením měst a obcí při řešení všech jejich zásadních problémů, reagovat i na předpokládané snížení rozpočtovaných finančních prostředků státu a aktivně podporovat investiční záměry mající přímý vliv na zaměstnanost a chod měst a obcí. Budeme významně podporovat i rozvoj zemědělství a ovocnářství v našem kraji a zajištění soběstačnosti základními potravinami. Ústecký kraj se musí znovu stát zahradou České republiky,“ uvádí ZaRegion.

Na kandidátce ZaRegion jsou především nestraníci, ale i politicky začlenění lidé. Jejich kandidátka nabízí lidi ověřené praxí, kteří nevyrostli na základě stranických struktur, ale na základě dosahovaných výsledků ve svých dosavadních profesích nebo při řízení samospráv, což dává záruku, že umí problémy řešit.

Ing. František Padělek – lídr kandidátky

Lídrem kandidátky je 68letý Ing. František Padělek, starosta města, bývalý velitel vzdušných sil AČR, generálporučík v. v., bez politické příslušnosti, bydliště Roudnice nad Labem. „Téměř celý produktivní život jsem pracoval ve službách státu jako voják, diplomat, vysoký státní úředník či manažer státního podniku v rezortu obrany. Mým povoláním, kterému jsem zasvětil převážnou část svého aktivního života, byl vojenský pilot. Tato profese vede člověka k zodpovědnosti, sebekázni a pokoře, umožňuje mu zažít volnost prostoru i určitý nadhled a odstup od nepodstatných problémů, ale také se správně rozhodovat. V průběhu vojenské služby jsem zastával významné velitelské funkce od velitele letky až po funkci Prvního zástupce náčelníka Generálního štábu AČR. Vojenskou kariéru jsem ukončil jako velitel Vzdušných sil Armády České republiky v hodnosti generálporučíka a poté jsem přešel do diplomatických služeb jako mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Argentině a Paraguayi. Poté jsem zastával funkci náměstka ministra obrany a následně ředitele Vojenského technického ústavu letectva a protivzdušné obrany. Do komunální politiky jsem vstoupil v roce 2014 jako místostarosta města Roudnice nad Labem. V tomto volebním období zastávám funkci starosty města Roudnice nad Labem, kdy úspěšně uplatňuji zkušenosti získané v předchozích funkcích a promítám je do praktického života. Mám vysokoškolské vzdělání, které jsem získal na Vojenské akademii AZ v Brně a postgraduálním studium na Royal College of Defence Studies v Londýně. Nastávající období si bude vyžadovat silné osobnosti. K rozhodnutí kandidovat jako nezávislý kandidát a volební lídr politické strany „ZaRegion“ mě vede přesvědčení, že spolu s lidmi, kteří jdou se mnou do krajských voleb, dokážeme překonat problémy, se kterými se náš kraj potýká a v důsledku pandemie Koronaviru se ještě potýkat bude, a že dokážeme měnit náš kraj ve prospěch života jeho občanů,“ uvádí František Padělek. Motto Františka Padělka: „Krajská politika je především služba našim městům, obcím a jeho občanům a ne způsob obživy“.

Navštivte webové stránky ZaRegion, kde najdete seznam kandidátů, volební program a další informace, či navštivte facebookový profil ZaRegion.

Podpořte nás, budeme rádi za každý váš hlas! Jděte k volbám do zastupitelstva Ústeckého kraje a volte číslo 75 - ZaRegion!

  • Zadavatel: ZaRegion
  • Zpracovatel: ZaRegion

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | e-lounsko.cz | Linelab.cz TOPlist

Webové stránky skupiny používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací