Pátek 28. leden 2022
Svátek má Otýlie

Ústecký kraj - Společnost VS Transport & Logistic porušila při přeshraniční přepravě odpadů nařízení Evropského parlamentu a Rady a dostala tak pokutu ve výši 200 tisíc korun, která nabyla v červnu tohoto roku právní moci. Podle kontrol České inspekce životního prostředí přepravila firma v průběhu října roku 2020 z Německa do zemědělského areálu Lovoš na Ústecku v rozporu se zákonem na 100 tun heterogenní směsi odpadů, pravděpodobně podsítné frakce z mechanicko-biologické úpravy komunálního odpadu.

Česká inspekce životního prostředí byla informována starostou obce Vchynice o návozu čtyř kamionů s odpadem do zemědělského areálu Lovoš, přičemž poslední z nich byl po upozornění České inspekce životního prostředí zachycen policejní hlídkou České republiky. Šlo o polský kamion, který převážel odpady z německé firmy Recycling Park Dorndorf GmbH za účelem využití odpadu ve společnosti MAT CB s.r.o. Ta ovšem sídlí úplně jinde (na Českobudějovicku) a má oprávnění pouze na sběr a výkup odpadů, nikoliv na úpravu odpadů v režimu, deklarovaném v dokumentaci. Skutečným příjemcem směsi odpadů, resp. zařízením k využití odpadů, byla společnost Stavby Buresch s.r.o. z Ústí nad Labem, která není osobou oprávněnou k převzetí odpadů dle zákona o odpadech.

Vedoucí oddělení odpadového hospodářství oblastního inspektorátu v Ústí nad Labem, Lucie Majerová, sdělila, že následnou kontrolou zemědělského areálu ve Vchynici bylo prokázáno částečné přemístění odpadu do zemědělské stavby ve Vchynici. „Jednalo se o heterogenní směs odpadů, která vykazovala zápach charakteristický pro komunální odpad. Odebrali jsme vzorek a po následné analýze v laboratoři se prokázalo, že hrubší fáze analyzované směsi je tvořena zejména úlomky plastů, skla a celulózy. Plastový materiál identifikovaný ve vzorku nejčastěji odpovídal spektru polystyrenu, polyetylenu, polyesteru a PUR pěně. Hrubá frakce obsahovala rovněž znečištěné útržky papíru a drobné kameny. Odpad byl přitom jako odpad takzvaného „Zeleného seznamu“ deklarovaný k využití bez předchozího oznámení a souhlasu všech příslušných orgánů.

0407odpadky

Detail přivezeného odpadu. Foto: ČIŽP

Kontrolou dokladů doložených společností VS Transport & Logistic s.r.o. a společností Stavby Buresch s.r.o. a kontrolou ve společnosti MAT CB s.r.o. zjistil oblastní inspektorát v Českých Budějovicích, že se firma MAT CB s.r.o. výše uvedené nelegální přepravy odpadů nezúčastnila, pouze byly její údaje zneužity neznámou osobou k pokusu o legalizaci přepravy odpadů z Německa. Kontrolami bylo zjištěno, že údaje na jednotlivých dokumentech (v objednávkách, dodacích listech apod.), nejsou pravdivé. Součástí Smlouvy o zprostředkování je závazek obviněného zaplatit zprostředkovateli provizi ve výši 35 Euro za loženou tunu. Za jeden kamion tak obdržel jen zprostředkovatel zhruba 23 tisíc korun.

Podle názoru inspekce byla zjištěná nedovolená přeprava realizována za účelem finančního prospěchu obviněného, nikoliv za účelem údajného využití odpadů v Česku. Za jednu tunu přeshraničně přepraveného odpadu může být odesilatelem ve prospěch příjemce podle druhu odpadů poukázáno přibližně 35-100 Euro, přičemž cena za materiálově nevyužitelný odpad, směsi, se blíží horní hranici. Ta se odvíjí zejména od nákladů na likvidaci odpadu v zemi odeslání – v daném případě byla navíc sjednána provize pro zprostředkovatelskou firmu - 35 Euro za tunu odpadu, tudíž se konečná cena poukázaná ve prospěch příjemce musela odvíjet minimálně od této částky. Po zvážení všech okolností tak Česká inspekce životního prostředí stanovila společnosti VS Transport & Logistic s.r.o. pokutu ve výši 200 tisíc korun.

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | e-lounsko.cz | Linelab.cz TOPlist