Čtvrtek 1. prosinec 2022
Svátek má Iva

Louny - Použité injekční stříkačky, jehly z inzulínových per diabetiků apod., které zůstaly po aplikaci léčiv, je možno odevzdat na stanovené shromažďovací místo pro nebezpečný zdravotnický odpad například ve zdravotnických zařízeních, kde byl lék předepsán. Tento druh odpadu také můžete odevzdat na služebně Městské policie v Lounech, kde jsou umístěny sběrné boxy.

Výše zmíněný odpad nelze odevzdat v lékárnách, protože ty nejsou povinny ani oprávněny tento druh odpadu od občanů odebírat. V lékárnách lze odevzdat pouze nevyužité léčivo, nikoli materiál, který zůstane po aplikaci léčiv.

Jak s injekčními stříkačkami, jehlami atd. po použití naložit, by měl pacienta informovat jeho lékař, který danou léčbu předepsal. Měl by také tento nebezpečný odpad případně převzít k likvidaci, protože vzniká v důsledku léčby pacienta a je třeba ho odstraňovat jako odpad nebezpečný, a to na náklady zdravotnického zařízení, v němž byla léčba pacientovi předepsána. Dané zdravotnické zařízení je považováno za původce odpadu dle zákona o odpadech a je povinno dodržovat všechna ustanovení daná tímto zákonem a jeho prováděcími předpisy.

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | e-lounsko.cz | Linelab.cz TOPlist