Neděle 19. září 2021
Svátek má Zita

Počerady – Poslední dva měsíce jsou velmi bohaté na srážky. Zvýšené množství vody především v době přívalových dešťů ovlivňuje úpravu odpadních a důlních vod v jednotlivých společnostech skupiny Sev.en Energy. Díky včasné prevenci a dostatečným kapacitám systémů zadržování a čištění vod se s bouřlivým počasím vyrovnaly těžební společnosti i elektrárny a teplárny bez větších problémů.

Nejvíc pozornosti si přívalové deště vyžádaly v lomech Vršany a ČSA. „Především na konci června nebyla situace jednoduchá. Během třech hodin spadlo do lomu Vršany 57 mm vody, v lomu ČSA napršelo 45 mm,“ uvedl vedoucí odvodnění těžebních společností Jaroslav Graman. Voda při přívalových deštích stéká po svazích lomů a hromadí se v jímkách čerpacích stanic. Odtud se přečerpává a dopravuje do úpravny důlních vod několik kilometrů dlouhým potrubím. „Kapacita jímek čerpacích stanic je dostatečná. Žádné problémy nehrozí ani při tak vydatných deštích, jako jsou toto léto. Důležitá je i prevence. Postup čerpání se plánuje už při předpovědi přívalových dešťů. Zařízení má také automatické spouštění čerpání při překročení určité hladiny v jímkách,“ doplnil Jaroslav Graman. Voda v jímkách v lomech se po přívalových deštích dostane na běžnou hladinu většinou až po několika dnech čerpání. Nijak to ale neomezuje provoz lomu, ani činnost úpravny důlních vod.

Mají účinný systém protipovodňové ochrany

S častými dešti si poradili i v Elektrárně Počerady. „Déšť nás nijak nepřekvapil. S větším množstvím vody máme zkušenosti. Přívalové srážky jsou sice nepříjemné a dokážou způsobit problémy, ale umíme si s nimi poradit. Provozní personál situaci zvládl a nedošlo k žádným škodám či omezení provozu,“ uvedl Jaroslav Kučera, vedoucí oddělení chemických režimů Elektrárny Počerady. Podobně jako v lomech i v Elektrárně Počerady se při předpovědi většího množství srážek přistupuje k preventivním opatřením, která zamezí případným škodám způsobeným zaplavením technologií. „ Elektrárna Počerady má účinný systém protipovodňové ochrany. Prakticky není možné, že by při povodních nebo přívalových deštích došlo k zatopení technologií z důvodu zvýšení hladiny potoka a omezení či úplnému zastavení provozu elektrárny. Součástí systému jsou například protipovodňové zábrany nebo zařízení instalované na toku Počeradského potoka, které v případě potřeby zabrání přelití povodňové vlny z potoka do akumulační nádrže,“ vysvětlil Jaroslav Kučera. I při množství srážek z poslední doby zvládá technologie Elektrárny Počerady odpadní vodu vyčistit a v odpovídající kvalitě ji navracet do krajiny. „S vodou, ať už dešťovou či tou, kterou čerpáme z vodních toků, nakládáme velmi hospodárně a ekologicky. Opětovným využíváním minimalizujeme množství, které je potřebné dodávat do elektrárny pro její provoz. Přebytečná voda od nás do Počeradského potoka odchází ve stabilní kvalitě,“ doplnil Jaroslav Kučera.

Zvládli by i ještě větší přívaly

Podobně jako v Elektrárně Počerady si s přívalovými dešti poradili i v Elektrárně Chvaletice. „Kapacita našich usazovacích nádrží a technologií pro úpravu a čištění vod je dostatečná. Vody sice spadlo v posledních měsících hodně, stále ještě ale máme rezervy. Neobáváme se ani většího množství,“ potvrdil vedoucí chemických režimů Elektrárny Chvaletice Kamil Landsmann. Bouřky a deště nijak zásadně neovlivnily ani nakládání s odpadními vodami v kladenské a zlínské teplárně, které patří rovněž do skupiny Sev.en Energy.

Skupina Sev.en Energy je významným hráčem na energetickém trhu v České republice. Portfolio skupiny zahrnuje v ČR elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárnu Kladno a Teplárnu Zlín a dva severočeské hnědouhelné lomy. V zahraničí vlastní skupina plynové a uhelné elektrárny ve Velké Británii a Austrálii. V USA má 100% podíl v americké těžební společnosti Blackhawk Mining a 17,1% podíl ve společnosti Corsa Coal Corp. Obě tyto firmy jsou významnými producenty metalurgického uhlí pro výrobu oceli. S energií skupina obchoduje na propojeném evropském trhu.

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | e-lounsko.cz | Linelab.cz TOPlist

Webové stránky skupiny používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací